Advent miniserie: Vader in beeld (3/5)

Er zit de hele dag al een knoop in mijn maag. Ik wist dat dit stukje eraan zat te komen, maar ik zie er tegenop. Vandaag kijk ik naar de naam voor de Verlosser die Jesaja ons al meegaf: Eeuwige Vader. Meestal heb ik vooraf een brainwave waar het over moet gaan. Of komt het ter plekke allemaal bij elkaar en knalt het van het toetsenbord. Nu blijft het angstvallig stil. Mijn vingers blijven boven het toetsenbord zweven. Ik vind het lastig.

Dit is een kwetsbare naam. En dat heeft niet zozeer te maken met wie God is, maar alles waarmee wíj Hem associëren als we de naam “Eeuwige Vader” horen. Ons brein dat altijd maar linkjes legt, laat waarschijnlijk meteen iets oppoppen bij het klinken van het woord ‘vader’. Ik ben gezegend met een liefdevolle vader, die ik ook nog eens nog steeds om me heen mag hebben. En zelfs een schoonvader met wie ik meer dan prima door een deur kan. Ook als ik zie hoe Tom zijn vaderschap vorm geeft, kan ik alleen maar heel, heel dankbaar zijn. Maar wat als de dingen die oppoppen bij de naam ‘vader’ helemaal niet zo rooskleurig zijn? Als ze pijnlijke herinneringen boven brengen? Herinneringen die je probeert weg te stoppen? Als je het verdriet voelt van de leegte die hij achterliet in je leven, toen je hem verloor aan de dood. Of misschien wel aan het leven. Als het al zo lang geleden is dat je niet meer weet hoe zijn stem klinkt. Of wanneer het juist te kortgeleden is en te rauw om er dichtbij te komen met je gevoel. Wat dan? Wat brengt die naam Eeuwige Vader je dan? Welke belofte gaat erachter schuil?

De omschrijving “Eeuwig” laat mij zien dat deze Vader de Hemelse Vader is, daar waar het goed is. Waar alles is zoals het ooit bedoeld was. Daar waar de beperkingen van ons aardse leven opgeheven zijn. Doorbroken en geheeld waar dat nodig is. En vele malen vermenigvuldigd daar waar het hier op aarde al goed wás. 

Dus koester het beeld en de herinneringen als ze goed en liefdevol zijn. Laat de pijnlijke en rauwe kanten verzacht worden in het licht van Zijn eeuwige Liefde. De Eeuwige Vader maakt het goed voor jou. 

Jesaja 9:5b: “Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

Deel deze blog

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Sitemap